Rentegning


Caddraw udfør rentegninger udfra håndskitser, gamle tegninger, pdf filer og lign. Enten til brug for byggesagsbehandling eller ved til og ombygninger eller hvad der nu er behov for.